Almindelige betingelser

§1 – Anvendelse

Nærværende betingelser anvendes i alle forhold, hvor der indgås aftaler med Chaîne des Rôtisseurs Danmark (herefter benævnt ” Chaîne”) via webshoppen.

§2 – Aftalen

Chaîne bliver tidligst forpligtet, når Chaîne har modtaget betaling, og når Chaîne har afsendt sin ordrebekræftelse eller kvittering er modtaget via webshoppen.

Kunden er forpligtet efter aftalen og har ingen fortrydelsesret. Kunden kan derfor ikke annullere ordren eller kræve pengene tilbage. Chaîne kan dog i visse tilfælde være behjælpelig med – hvis muligt – at finde en anden aftager.

Chaîne er berettiget til at aflyse/annullere en booking mod fuld returnering af købesummen.

§3 – Kundens oplysninger

Kunden indestår for, at de meddelte oplysninger er korrekte.

Chaîne er berettiget til at videregive nødvendige oplysninger om kunden, hvis videregivelsen tjener et sagligt formål.

§4 – Priser

Alle priser er angivet inkl. moms, i det omfang ydelsen er momspligtig.

§5 – Ansvarsfra­skrivelse

Chaîne påtager sig intet ansvar for de arrangementer, der udbydes via Chaîne’s webshop, herunder ansvar for tab, der skyldes restaurationens eller leverandørens ydelser. Sådanne krav må rettes direkte mod den pågældende restauration eller leverandør, og kunden indtræder i den forbindelse i Chaîne’s eventuelle krav mod restaurationen og/eller leverandøren.

§6 – Force majeure, m.v.

Chaîne er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af Chaîne’s forpligtelser, såfremt Chaîne kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for Chaîne’s kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører, hackerangreb, servernedbrud, nedbrud af elektricitet og nedbrud af internetforbindelse, lukning af restaurationer, forsamlingsbegrænsninger, m.v. grundet offentlige forskrifter eller anbefalinger, herunder COVID-19 restriktioner eller insolvens hos en leverandør.

Ved aflysning af arrangementer grundet ovenstående forhold, refunderer Chaîne de modtagne beløb. I det omfang eventuelle forudbetalinger ikke kan opnås tilbagebetalt fra Chaîne’s aftaleparter eller betalingsforpligtelser ikke kan annulleres, refunderes kun forholdsmæssigt det beløb, som Chaîne fritages for at betale.

§7 – Retningslinjer

Kunden og gæster er forpligtede til at følge de retningslinjer, der angives i forhold til et arrangement. Chaîne er berettiget til uden refusion at nægte deltagelse i et arrangement, såfremt disse retningslinjer ikke er fulgt eller følges.

§8 – Kontaktoplysninger

Navn:                                    Châine des Rôtisseurs du Danemark

Sekretariatet:                    Att. Søren Tang Hansen

Adresse:                              Havrevænget 8

2840 Holte

Kontaktperson:                Jørgen Krenk, Bailli Délégué de Danemark

Telefon:                               +45 2920 2727

Email:                                    jkr@chaine.dk

§9 – Lovvalg og værne­ting

Eventuelle tvister, som måtte opstå vedrørende nærværende betingelser, skal afgøres efter dansk ret og med byretten i København som aftalt værneting.

—ooOoo—